premium groszek

Opracowanie innowacyjnej linii technologicznej mrożonego groszku o podwyższonej jakości i bezpieczeństwie

Nadrzędnym celem operacji jest uzyskanie mrożonego groszku o jakości PREMIUM, cechującego się podwyższoną jakością i bezpieczeństwem z możliwością dłuższego niż typowy okresu przechowywania. W operacji zakłada się opracowanie rozwiązania cyfrowego, które będzie wspomagało planowanie upraw
u Rolnika celem szacowania optymalnego terminu zbioru wyselekcjonowanego groszku, co ograniczy marnotrawienie surowców, a jednocześnie poprawi wydajność produkcji z areału i zwiększy zysk Rolnika i Przedsiębiorcy.